Rewitalizacja parku miejskiego w Tarnogrodzie?

Koncepcja

Opis koncepcji zaczerpnięty z “Ankiety identyfikującej zakres przedsięwzięcia ‘Rewitalizacja parku miejskiego w Tarnogrodzie’“:

  • Układ parku, alejek nawiązujący do układu na placu przed budynkiem Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury.
  • Wprowadza się główne osie komunikacyjne o szerokości 4 m i nawierzchni z kostki iuszlachetnionej oraz dodatkowe alejki o szerokości 2 m o zróżnicowanej nawierzchni.
  • Na skrzyżowaniu głównych osi komunikacyjnych utworzono plac o nawierzchni betonowej lub granitowej z fontanną w formie posadzkowej.
  • Dla przełamania jednolitego układu komunikacyjnego wprowadza się alejki towarzyszące placowi głównemu oraz nasadzenia w tym też układzie.
  • Przy placu głównym zlokalizowano pergole wyposażone w ławki, pnącza oraz donice z zielenią, zwrócone w kierunku placu.
  • W celu wyeliminowania przedeptów wprowadza się nasadzenia wokół placu w formie np. róż okrywowych, krzewów, bylin i traw. Aleje główne podkreślone nasadzeniami w formie drzew. Dodatkowo nasadzenia wprowadzono na wejściach do parku od strony północno-wschodniej (od ronda) oraz od strony południowo-zachodniej

 

Nasz komentarz

Odnosząc sie od koncepcji rewitalizacji parku miejskiego w Tarnogrodzie, chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

Po pierwsze prosi się o usprawnienie ujścia drogi dla rowerów w kierunku ul. 1 Maja oraz umożliwienie bezpiecznego wlotu z ul. 22 lipca. Obecne rozwiązania stwarzają utrudnienia w ruchu rowerowym i stwarzają niebezpieczne sytuacje na przejściach dla pieszych.

Po drugie zauważa się niedostateczną liczbę miejsc siedzących zlokalizowanych na zewnątrz parku, np. przy ul. 22 lipca w stronę placu przy TOK, na którym często odbywają się imprezy plenerowe. Likwidacja alejki pod kasztanami w zdłuż ul. 22 lipca (zacienionej koronami drzew i lekko odsuniętej od ulicy) budzi poważne wątpliwości.

Po trzecie domykanie parku wysokimi krawężnikami, trawą i nasadzeniami od strony parkingu przy PKS utrudnia wejście do parku, powoduje wiele przedeptów w tej części i “wypycha” pieszych wychodzących z samochodów na ulicę, zamiast zapraszać do skorzystania z ciągu pieszego w parku.

Tym samym zauważa się dobry pomysł na otwarcie przestrzeni parkowej, w kierunku poł.-zach. (w głąb ul. Rynek). “Wypływanie” zieleni i uregulowanie miejsca dla pieszych zintegruje dwie zamknięte koncepcyjnie przestrzenie, wpłynie pozytywnie na estetykę i bezpieczeństwo. Prawie cały tamten skwer jest zabetonowany a mieści tylko ok. 3 miejsc postojowych, które generują zatory. Ponadto w tym miejscu kręci się najwięcej pieszych. Kostka brukowa (betonowa?) i donice (też betonowe?) nie odpowiedzą na potrzeby mieszkańców.

Apelujemy, żeby urządzić tam przyjazny parklet z miejscem na zieleń, stojakami rowerowymi, miejscem do odpoczynku/integracji i przejście dla pieszych, co skutecznie zrewitalizuje najbardziej zdegradowany obszar w tym miejscu.

A Ty, co o tym wszystkim sądzisz?

0 comments on “Rewitalizacja parku miejskiego w Tarnogrodzie?Add yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *