Synagoga w Tarnogrodzie

Synagoga wznieśli miejscowi Żydzi w 1686 roku. Jednak podczas wojny została zdewastowana, a po jej zakończeniu mieściły się w niej magazyny GS.

W latach 1985-1990 przeprowadzono gruntowną renowację budowli z przeznaczeniem na bibliotekę. Dziś obok jednego z większych księgozbiorów, w obszernym wnętrzu z żaglowym sklepieniem, wspartym na czterech potężnych filarach, znajduje się Regionalna Izba Pamięci.

O dawnej funkcji budowli przypomina, zachowany przy wschodniej ścianie, polichromowany aron hakodesz, rodzaj ołtarza, w którym przechowywano święte pisma – rodały.

Translate »