300. rocznica konfederacji tarnogrodzkiej

Dokładnie 300 lat temu, czyli 26 listopada 1715 zawiązała się KONFEDERACJA TARNOGRODZKA. Szlachta wystąpiła przeciwko królowi Augustowi II Mocnemu i pobytowi wojsk saskich w Rzeczpospolitej.

Konfederacja tarnogrodzka trwała oficjalnie od 1715 do 1717. Był to związek szlachty zawiązany w Tarnogrodzie przeciwko Augustowi II Mocnemu i pobytowi wojsk saskich w Polsce.

zakonczenie-kofederacji-tarnogrodzkiej

26 listopada 1715 r. w Tarnogrodzie zawiązano konfederację generalną. Marszałkiem generalnym został Stanisław Ledóchowski. Za cel konfederaci postawili sobie obronę wolności RP, doprowadzenie do wyjścia wojsk okupacyjnych oraz odsunięcie urzędników saskich od władzy.

Do konfederacji przyłączyła się część wojska koronnego i litewskiego. Hetmani wielcy koronny i litewski Adam Mikołaj Sieniawski i Ludwik Pociej, powiązani z Rosją, nie zdecydowali się na poparcie żadnej ze stron konfliktu.

Konflikt zakończony został układem warszawskim w 1716 r., który przyjęto na sejmie niemym w 1717 r. pod naciskiem wojsk rosyjskich.

Translate »