Kultura

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Działalnością kulturalną zajmuje się Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, założony w 1956 r.

Ponad 30 lat  kierował nim Władysław Dubaj, znany w kraju animator kultury, twórca i organizator corocznych sejmików teatralnych (od 1975r), przekształconych w 1984 r. w Sejmiki Teatrów Wsi Polskiej. Od tego też roku Tarnogród jest niekwestionowaną stolicą polskiego teatru wiejskiego. Obecny dyrektor – Renata Ćwik kontynuuje tradycję sejmikową.

Chlubą domu kultury jest kapela, która kultywuje i upowszechnia muzykę regionu, a także słynny strój tarnogrodzki, w którym występuje.

W gościnnych progach TOK spotykają się zespoły śpiewacze, taneczne, muzyczne, klub seniora, czy równie znana jak kapela Strażacka Orkiestra Dęta.

Kapela Ludowa TOK

Zespół wykonujący pieśni ludowe potocznie nazywany jest Kapelą tarnogrodzką. Istnieje od dawna, a członkowie się zmieniają. Zawsze składa się dwu osób grających na instrumentach takich jak harmoszka, kontrabas, skrzypce oraz osób śpiewających. Kapela kultywuje i upowszechnia muzykę regionu, a także słynny strój tarnogrodzki, w którym występuje.

Strażacka Orkiestra Dęta

Strażacka Orkiestra Dęta ma długą historię. Istnieje od niepamiętnych czasów powstania w Tarnogrodzie Ochotniczej Straży Pożarnej. Skupiała w swoim gronie przeważnie mężczyzn grających na instrumentach dętych oraz grupę młodych kobiet wykonujących pieśni do muzyki. Dzisiaj w orkiestrze grają zarówno mężczyźni i kobiety z całej gminy.

Tarnogrodzka Strażacka Orkiestra Dęta zawsze obecna jest na największych uroczystościach kościelnych oraz miejskich imprezach. Warto wspomnieć, że jest laureatem wielu przeglądów oraz konkursów.

Zespół Teatralny TOK

Zespół Teatralny Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury to kilkunastoosobowa grupa, która poświęca swój wolny czas na amatorską grę aktorską. To bardzo ceniony wśród społeczeństwa miasta zespół, gdyż często występują na tarnogrodzkiej scenie.

Wśród ich repertuaru były już takie sztuki jak Moralność Pani Dulskiej wg Gabrieli Zapolskiej, Małżeństwo Loli wg Henryka Zbierzchowskiego, Posażna Jedynaczka wg Aleksandra Fredry, Gość Oczekiwany wg Zofii Kossak.

Translate »