Cerkiew prawosławna pw. Świętej Trójcy w Tarnogrodzie

Budowę cerkwi rozpoczęto w 1868 roku, a zakończono i wyświęcono w 1872 roku przez Arcybiskupa Fławiana Chełmsko-Warszawskiego. Cerkiew jest zbudowana na planie krzyża z dwiema kopułami. Wnętrze jest polichromowane, a oddzielający nawę od prezbiterium ikonostas pochodzi z II połowy XIX w.

Zdecydowanie więcej na temat parafii prawosławnej p.w. Św Trójcy można zaleźć na stronie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Cerkiew w Tarnogrodzie

Translate »